zadanie nr 1

1. Biłgorajski projekt edukacyjno-kulturalny z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II


Lokalizacja

Parafia św. Jana Pawła II w Biłgoraju, ul. Poniatowskiego 42a, 23-400 Biłgoraj.

Opis zadania

20 maja 2020 roku obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II. Projekt polega na przybliżeniu, ukazaniu i upamiętnieniu, przez muzykę, film i teatr, osobę i nauczanie św. Jana Pawła II. Przybliżając ważne daty związane z życiem, pontyfikatem i nauczaniem św. Jana Pawła II. Przybliżając ważne daty związane z życiem, pontyfikatem i nauczaniem św. Jana Pawła II (25 marca - dzień Świętości Życia, rocznica ustanowienia przez św. Jana Pawła II diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 2 kwietnia - dzień śmierci św. Jana Pawła II, 18 maja - dzień urodzin św. Jana Pawła II, 13 czerwca - rocznica powstania parafii św. Jana Pawła II w Biłgoraju, 16 października - rocznica wyboru św. Jana Pawła II, 22 października - liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II) w ramach projektu zostaną zorganizowane następujące wydarzenia:
- Kolędowanie z Janem Pawłem II (koncert kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży z biłgorajskich szkół oraz koncert kolęd w wykonaniu kapeli góralskiej)
- Spektakl "Myśleć sercem - papieskie inspiracje" w wykonaniu: Dariusz Jakubowski-aktor, Katarzyna Thomas-sopran, Piotr Szafraniec-fortepian jako artystyczna propozycja odczytania pozostawionych przez Jana Pawła II drogowskazów na temat wolności, wiary, piękna i miłości.
- Plenerowy spektakl kukiełkowy pt. "Jak Karolek został Papieżem" dla dzieci i rodziców w wykonaniu teatru lalek PINOKIO. To niezwykła opowieść o chłopcu, który został papieżem. Widzowie poznają historię życia Karola Wojtyły: od dzieciństwa, przez młodość, lata kapłańskie aż do wyboru na Stolicę Piotrową. Interaktywny spektakl angażuje młodych widzów poprzez stawianie im pytań oraz wspólne tańce i śpiewy. Uzupełnienie stanowi pokaz animacji kukiełek, w czasie którego widzowie mogą przyjrzeć się, jak taki spektakl wygląda "od kuchni".
- "ŚWIĘTY Oratorium" Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II. Koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu pod batutą Tadeusza Wicherka oraz soliści: Alicja Majewska, Olga Bończyk, Dorota Osińska, Jacek Wójcicki, Grzegorz Wilk, Maciej Zakościelny,
- Papieski Dzień Dziękczynienia (koncert Eleni)
- Papieskie Kino Filmowe (projekcja "filmów z przesłaniem" w plenerze). Zostanie pokazanych 6 filmów adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Koncert "100 muzyków na stulecie urodzin Jana Pawła II". Występ połączonych chórów z Polski (Lublin) i Włoch (Novara).
- Konkurs plastyczny i filmowy dla uczniów szkół podstawowych miasta Biłgoraj na temat życia, nauczania i pontyfikatu Jana Pawła II.
- Spektakl słowno-muzyczny "Dar i tajemnica" w wykonaniu: Jerzy Zelnik - aktor teatralny i telewizyjny oraz reżyser, Sylwia Strugińska-Wochowska - sopran, Grzegorz Grudzień - organy, Georgij Agratina - fletnia Pana, cymbały.
Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2020 roku a zakończy w listopadzie 2020 roku.
Wyżej Wymienione zadanie wpisuje się w ogólnopolski projekt z okazji urodzin "Jana Pawła II pt. "dar na stulecie".

Uzasadnienie

Najnowsze badania w Polsce mówią, że aż 80 procent ankietowanych młodych ludzi nie zna wystarczająco nauczania papieża-Polaka. Jednocześnie uwielbia papieża-Polaka, ale nie stosuje jego nauczania. Podobna tendencja występuje u ludzi dorosłych, którzy Jana Pawła II redukują do wizji papieża od nart i kremówek.
Celem zadania jest przybliżenie, poprzez rożne formy kultury (film, teatr, muzyka), osobę i nauczanie św. Jana Pawła II. W Biłgoraju jest jedyny w całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej kościół pod Jego wezwaniem. Stulecie urodzin naszego Wielkiego Polaka jest niepowtarzalną okazją i wydarzeniem, aby na nowo przypomnieć i pokazać, w jaki sposób oryginalny, łącząc kulturę z edukacją, mieszkańcom Biłgoraja, naszego rodaka Jana Pawła II. Realizacja projektu pozwoli także wypromować nasze miasto jako miejsce gdzie oprócz szlaku kultury kresowej istnieje szlak dobra, prawdy i piękna w wymiarze religijnym.

Beneficjenci zadania

Dzieci, młodzież i dorośli, czyli wszyscy mieszkańcy Biłgoraja:
Kolędowanie z Janem Pawłem II - uczniowie szkół biłgorajskich, dzieci, młodzież, dorośli,
Spektakl "Myśleć sercem - papieskie inspiracje - młodzież i dorośli, seniorzy,
Plenerowy spektakl kukiełkowy - dzieci (przedszkolaki z biłgorajskich przedszkoli)
Oratorium ŚWIĘTY. Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II - młodzież, dorośli,
Papieski Dzień Dziękczynienia - dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
Papieskie Kino Filmowe - dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
Koncert 100 muzyków na stulecie urodzin - młodzież, dorośli, seniorzy,
Konkurs plastyczny i filmowy - uczniowie szkół podstawowych miasta Biłgoraj
Spektakl „Dar i tajemnica” – młodzież, dorośli, seniorzy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Kolędowanie z Janem Pawłem II13 000 zł
2Spekakl "Myśleć sercem - papieskie inspiracje"9 000 zł
3Plenerowy spektakl kukiełkowy pt. "Jak Karolek został Papieżem" dla dzieci i rodziców w wykonaniu teatru lalek PINOKIO.12 000 zł
4"ŚWIĘTY Oratorium" Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II86 000 zł
5Papieski Dzień Dziękczynienia31 000 zł
6Papieskie Kino Filmowe7 000 zł
7Koncert "100 muzyków na stulecie urodzin Jana Pawła II.15 000 zł
8Konkurs plastyczny i filmowy dla ucznió w szkół podstawowych miasta Biłgoraj na temat życia i nauczania Jana Pawła II7 000 zł
9Spektakl słowno-muzyczny "Dar i tajemnica"10 000 zł
Łącznie: 190 000 zł