Budżet Obywatelski
Gminy Miasto Biłgoraj

Budżet Obywatelski
Gminy Miasto Biłgoraj

Nabór zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Biłgoraj zakończony!
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Miasta Biłgoraj za aktywny udział w zgłaszaniu propozycji.
Obecnie rozpoczął się proces ich weryfikacji.


Harmonogram

 • Kampania
  informacyjno-edukacyjna

  Od 01.06.2019
  do 30.06.2019

 • Zgłaszanie projektów
  do Budżetu Obywatelskiego

  Od 01.07.2019
  do 31.07.2019

 • Weryfikacja i opiniowanie
  zgłoszonych projektów

  Od 01.08.2019
  do 30.08.2019

 • Ogłoszenie listy projektów
  poddanych pod głosowanie

  Do 31.08.2019

 • Głosowanie

  Od 01.09.2019
  do 30.09.2019

 • Oficjalne ogłoszenie wyników

  Do 02.10.2019

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Miasto Biłgoraj, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 200 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy.
Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec zameldowany lub zamieszkały na terenie Gminy Miasto Biłgoraj, który w dniu głosowania miał ukończone 16 lat.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własne zadanie.
Dowiedz się, jak zgłosić zadanie

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem zadania.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować
w Budżecie Obywatelskim?

Weź udział w głosowaniu na najlepsze zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Biłgoraj i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 200 tys. złotych!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 01.06.2019
do 30.06.2019

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.07.2019
do 31.07.2019

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 01.08.2019
do 30.08.2019

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 31.08.2019

Głosowanie

Od 01.09.2019
do 30.09.2019

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 02.10.2019

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski