zadanie nr 9

9. Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Biłgoraju


Lokalizacja

Miejski Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa Nr. 3, 23-400 Biłgoraj ul. H. Sienkiewicza 6.

Opis zadania

I. Bieżnia lekkoatletyczna - wykonanie nawierzchni poliuretanowej (tworzywo sztuczne) na istniejącej podbudowie z poszerzeniem do 4,90 m.
II. Skocznia do skoku w dal - wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie rozbiegu i odnowa zeskoku.
III. Rzutnia z kołem do pchnięcia kulą - wykonanie od podstaw.
IV. Skocznia do skoku wzwyż z rozbiegiem z tworzywa syntetycznego + osprzęt techniczny.

Uzasadnienie

1. Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej na lekcjach w-fu.
2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży starannego przygotowania się do startu w corocznych sportowych, powiatowych "Igrzyskach lekkoatletycznych" - w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym, zgodnie z harmonogramem Lubelskiego Woj. Związku Sportu Szkolnego w Lublinie.
3. Promocja lekkiej atletyki, koronnej dyscypliny sportowej wśród dzieci i młodzieży.

Beneficjenci zadania

1. Z obiektu przede wszystkim będą korzystały dzieci i młodzież ze SP Nr 3 w ramach zajęć na lekcjach w-fu i innych sprawdzianów lekkoatletycznych.
2. W ramach zdrowotnej rekreacji również będą mogli korzystać młodsi i starsi mieszkańcy osiedla "Puszcza Solska".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Nawierzchnia poliuretaqnowa bieżni - typ EPDM, odcinek prosty długości 70,0 mb, szer. 4,9 mb.140 000 zł
2Nawierzchnia pliuretanowa rozbiegu dług. 25,0 mb.18 000 zł
3Rzutnia do pchnięcia kulą.12 000 zł
4Skocznia do skoku wzwyż z rozbiegiem j.w. + osprzęt.25 000 zł
Łącznie: 195 000 zł