zadanie nr 8

8. Biłgoraj dla jerzyków!


Lokalizacja

Zakupione budki dla jerzyków będą montowane na na terenie całego miasta na blokach spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, wieżach kościołów, kominach i innych korzystnych lokalizacjach, Wstępne rozmowy z zarządcami obiektów spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem i rokują na poprawna realizację zadania.

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup i montaż na terenie całego miasta 1000 szt. budek dla jerzyków.

Opis zadania

Projekt zakłada zakup i montaż na terenie całego miasta 1000 szt. budek dla jerzyków.
Jerzyk to gatunek średniego ptaka wędrownego. W Polsce objęty jest ochroną gatunkową ścisłą. Od lat 90. XX wieku obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności jerzyków w miastach. Ale to nie główny powód dla którego chcemy zwiększyć i odnowić populacje tego ptaka w naszym mieście.
Jerzyk to cichy bohater, jego głównym pożywieniem są znienawidzone przez wielu owady, i dlatego uważamy ten sposób "walki" i główne rozwiązaniu problemu z komarami i muchami które potrafią doskwierać mieszkańcom miasta w letnie ciepłe dni. Jeden osobnik może zjeść dziennie 20 000 komarów. W ciągu okresu, w którym jerzyki przebywają na terenie Polski każdy z tych ptaków potrafi zjeść nawet 2,5 miliona komarów. Sprawia to, że jerzyki są najlepszym i co najważniejsze całkowicie naturalnym rozwiązaniem problemu komarów w mieście.

Uzasadnienie

Celem jest zwiększenie istniejącej populacji oraz zwabienie jerzyków do zamieszkania i tworzenia się lęgowisk na terenie miasta, co w konsekwencji obniży uciążliwość związane z plagą komarów i much. Głównym pożywieniem jerzyków to komary, muchy i chrząszcze.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami są wszyscy mieszkańcy miasta. Korzyści jakie odniosą beneficjenci to zmniejszenie ilości uciążliwych insektów w sposób naturalny, bez kosztownej i niebezpiecznej chemii, w sposób ekologiczny i przyjazny dla środowiska.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Specjalnie przygotowane budki dla jerzyków (60pln x 1000szt.)60 000 zł
2Montaż budek z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi w tym dźwigu. 20 000 zł
3Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, mapy, konsultacje z ekspertami.5 000 zł
4Promocja projektu1 500 zł
Łącznie: 86 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty związane z utrzymaniem budek są niewielkie w stosunku do korzyści jakie otrzymujemy w zamian. Jest to ich bardzo rzadkie czyszczenie, lub zabezpieczenie budek przed innymi ptakami. Jednak to należałoby do zadań spółdzielni, wspólnoty lub administra