zadanie nr 10

10. Budowa placu zabaw przy ulicy św. Marii Magdaleny w Biłgoraju


Lokalizacja

Planowana Lokalizacja działka nr 98/16 akr. 64 przy ulicy św. Marii Magdaleny

Skrócony opis

Inwestycja zakłada budowę placu zabaw z ogrodzeniem i nawierzchnią syntetyczną poliuretanową lub trawnikiem urządzonym.

Opis zadania

Inwestycja zakłada budowę placu zabaw z ogrodzeniem i nawierzchnią syntetyczną poliuretanową lub trawnikiem urządzonym. Na placu zabaw będzie zamontowanych 5 urządzeń t. sześciokąt linowy, zjeżdżalnia, 2 huśtawki, karuzela oraz stół do gry w szachy. Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się montaż 3 ławek i stojaka na rowery.

Uzasadnienie

Głównym celem proponowanego zadania jest poprawa bezpieczeństwa bawiących się dzieci, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu oraz nadanie mu funkcji rekreacyjnej. Podstawowymi elementami placu zabaw będą: zjeżdżalnia, karuzela, huśtawki oraz sześciokąt linowy. Dorośli będą mogli korzystać ze stołu do gry w szachy, warcaby czy chińczyka. W obrębie placu zostaną ustawione ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Ważnym aspektem jest wyrównanie i przebudowa nawierzchni pod urządzenia zabawowe jak również urządzenie trawnika na pozostałej części placu i zainstalowanie ogrodzenia. Zaprojektowany plac zabaw będzie miejscem bezpiecznym, atrakcyjnym i wszechstronnie rozwijającym dla dzieci. Dzięki urządzeniom wyposażonym w atrakcyjne konstrukcje dzieci zarówno młodsze jak i starsze będą mogły rozwijać swoje umiejętności sprawnościowe oraz doskonalić i rozwijać koordynację ruchową. Plac zabaw to również miejsce spotkań i integracji. Miejsce, w którym dzieci będą mogły trenować swoje ciało i umysł, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności, nawiązywaniu relacji rówieśniczych czy współzawodnictwie. W obrębie podanej lokalizacji znajduje się wiele domów jednorodzinnych, w pobliżu nie ma parku czy też innych miejsc pozwalających na integracje mieszkańców, spotkania i wspólną zabawę dzieci.Miejsce to będzie idealne również dla rodziców i opiekunów którzy będą mogli wypocząć od pędu codziennych spraw oraz bliżej się poznać z sąsiadami z tej części miasta. Powstanie takiego miejsca niesie wiele korzyści: stanowi miejsce spotkań dzieci i rodziców, sprzyja zacieśnianiu relacji sąsiedzkich i otwiera lokalną społeczność na różne inicjatywy, kształtuje prawidłowe postawy społeczne wśród najmłodszych i sprzyja ich rozwojowi, zachęca dzieci i rodziców do atrakcyjnego spędzania wspólnych chwil na świeżym powietrzu.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami będą głównie dzieci w wieku około 2 - 12 lat, ale również dorośli opiekunowie. Inwestycja jest skierowana do wszystkich mieszkańców miasta, a w szcze4gólności zamieszkujących południowo-wschodnią część miasta czyli osiedla Puszcza Solska i Paski.Zaletami lokalizacji jest zaciszne miejsce w oddzieleniu od głównych ulic usytuowane przy ul. św. Marii Magdaleny, która jest łącznikiem pomiędzy ulicami Wiejską i Kościuszki. Z tego ciągu komunikacyjnego korzysta wielu mieszkańców okolicznych ulic oraz rowerzyści. Lokalizacja placu zabaw ma łatwy dojazd z dalszych części miasta co może zachęcić większą liczbę mieszkańców do korzystania z powstałej infrastruktury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zjeżdżalnia6 000 zł
2sześciokąt linowy6 000 zł
3Huśtawka podwójna2 500 zł
4karuzela5 500 zł
5Stół do gier w szachy/chińczyka2 500 zł
6Kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica z regulaminem2 000 zł
7Ławki x 32 500 zł
8Podbudowa moraz Nawierzchnia (Nawierzchnia syntetyczna pod sześciokąt linowy, zjeżdzalnie i huśtawkę, pozostała powierzchnia trawnik urządzony)20 000 zł
9Ogrodzenie systemowe 1,6m9 000 zł
Łącznie: 56 000 zł