zadanie nr 2

2. Plac Zabaw na Osiedlu Bagienna


Lokalizacja

Miejscem realizacji projektu jest ul. Bagienna ,w miejscu w którym obecnie znajduje sie mini plac zabaw wraz z nieuzywanym asfaltowym boiskiem do koszykówki

Opis zadania

Mieszkańcy oraz Rada Osiedla Bagienna prosi o stworzenie Placu Zabaw na Osiedlu Bagienna. Kwota która jest przyznana na przyszły rok do Budrzetu Obywatelskiego
pozwoli Nam na Stworzenie Placu Zabaw Dla Dzieci , który ma znajdować sie na terenie miejskim przy ul. Bagiennej. Obecnie teren ten posiada ok 1/5 zagospodarowania na którym istnieje mini plac zabaw, natomiast asfaltowe boisko do koszykówki pozostaje w nieużytku. w ramach projektu chcemy aby wykorzystać wiecej terenu na plac zabaw dla dzieci , co pozwoli na rodzinne spedzanie czasu na bezpiecznym rekreacyjnym palcu zabaw. opisując zadanie należy wymienic takie rzeczy jak
- wymiana sprzętu dla rozrywki dzieci
- wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw
- wymianę nawierzchni na zielen , piasek i bezpieczne nawierzchnie
- storzenie miejsca dla rodziców ( Ławki , stolik)
- pojemnik na odpady
- oświetlenie

Uzasadnienie

celem realizacji projektu jest , możliwość spedzania czasau rodzinnego na placu zabaw , który będzie się nadawał do urzytkowania przez dzieci od najmłodszych lat i przede wszystkim będzie zanajdował sie na Osiedlu Bagienna . Obecnie mieszkańcy nie mają możliwości bezpiecznie korzystac z w/w miejsca ponieważ nie spełnia ono warunków bezpieczeństwa , oraz nie wystarcza obszarem na ilośc dzieci zamieszkałych osiedle Bagienna. realizacja zadania pozwoli mieszkańcom osiedla na korzystanie z czasu z rodzina na własnym osiedlu nie szukając atrakcji po innych placach zabaw w mieście ( płatnych czy po prostu obleganych na innych osiedlach.

Beneficjenci zadania

- wymiana nawierzchni na zieleń, bezpieczne płyty gumowe i piasek
- oswietlenie placu zabaw
- wymiana sprzętu do rozrywki dla dzieci na sprzęt certifikowany spełniający normy bezpieczeństwa
- wymiana ogrodzenia, ze względu na plan powiększenia placu należy wymienic ogrodzenia np na siatke panelową.
- wymiana ławek i pojemników na odpady tzw. mała architektura
- stworzenie regulaminu z korzystania z placu zabaw

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Stacjonarny plac zabaw 18,90 zł
2Piaskownica 3 500 zł
3bujak sprężynowy podwójny 1 800 zł
4bujak spreżynowy podwójny1 800 zł
5bujak spręzynowy pojedyńczy x 23 300 zł
6huśtawka wachadłowa potrójna z bocianim gniazdem7 500 zł
7Karuzela tarczowa z siedziskami 6 000 zł
8Płyty gumowe na nawirzchnie ok 60m2 6 000 zł
9ławki x33 000 zł
10ogrodzenia z siatki panelowej 100m bierzacych30 000 zł
11Stolik do gryw szachy/warcaby3 500 zł
Łącznie: 66 418,90 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Ewentualna naprawa urządzeń
- koszenie zieleni
-wywóz odpadów