zadanie nr 5

5. Od przedszkola do seniora - rekreacja na zmodernizowanym boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej Nr 5


Lokalizacja

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego ul. Nadstawna 62 A; działka 37/4

Skrócony opis

Wyrównanie nawierzchni bieżni okólnej 3 torowej
Wybudowanie bieżni prostej 4 torowej z kostki tartanowej
Wybudowanie skoczni do skoku w dal
Wyrównanie miejscowe, koszenie i wałowanie płyty boiska trawiastego wraz z terenem za bramkami
Wybudowanie rzutni do pchnięcia kulą
Zamontowanie 2 lamp na przyległych słupach oświetleniowych, ławek i koszy na śmieci z wiatą dla zawodników

Opis zadania

Wyrównanie nawierzchni bieżni okólnej 3 torowej
Wybudowanie bieżni prostej 4 torowej z kostki tartanowej
Wybudowanie skoczni do skoku w dal
Wyrównanie miejscowe, koszenie i wałowanie płyty boiska trawiastego wraz z terenem za bramkami
Wybudowanie rzutni do pchnięcia kulą
Zamontowanie 2 lamp na przyległych słupach oświetleniowych, ławek i koszy na śmieci z wiatą dla zawodników

Uzasadnienie

Celem zadania jest wyrównanie bieżni okólnej 250 m, wybudowanie bieżni tartanowej 4 x 110 m, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, wyrównanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy sprawności fizycznej i zdrowotnej młodzieży szkolnej, uzyskiwania jak najlepszych wyników we współzawodnictwie szkół podstawowych, umożliwi staranne przygotowanie się do corocznych sportowych "igrzysk lekkoatletycznych' w czwórboju lekkoatletycznym oraz przyczyni się do promocji lekkoatletyki "królowej sportu" wśród młodzieży szkolnej. Stworzenie przede wszystkim bezpiecznego obiektu, z którego będą korzystać dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Gminy Miasta Biłgoraj. Dzięki projektowi powstanie baza sportowa dla rekreacyjnego uprawiania lekkiej atletyki oraz innych alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Projekt przyczyni się również do stworzenia warunków do bezpiecznego organizowania imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych. Po zajęciach szkolnych boisko jest dostępne dla chętnych. Zakłada się, że oddana zmodernizowana infrastruktura sportowa przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców, a także da możliwość rozwinięcia działalności profilaktycznej i przeciwdziałania zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie wolnego czasu.

Beneficjenci zadania

Mieszkańcy Gminy Miasta Biłgoraj: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy - bez względu na wiek i płeć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wyrównanie nawierzchni bieżni okólnej 3 torowej. Wybudowanie bieżni prostej 4 torowej z kostki tartanowej 110 m. Wybudowanie skoczni do skoku w dal. Wyrównanie miejscowe,koszenie i wałowanie płyty boiska trawiastego wraz z terenem za bramkami. Wybudowanie rzutni do pchnięcia kulą.237 800 zł
2Zamontowanie 2 lamp na przyległych słupach oświetleniowych2 000 zł
3Zamontowanie ławek i koszy na śmieci z wiatą dla zawodników10 200 zł
Łącznie: 250 000 zł

Projekt został pozytywnie zweryfikowany merytorycznie.