zadanie nr 4

4. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Cegielniana - Długa - J. Kowalskiego


Opis zadania

Wykonanie dokumentacji technicznej, budowa sygnalizacji świetlnej oraz poprawa oznakowania pionowego i poziomego.

Uzasadnienie

Cel zadania to poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego na jednym z najruchliwszych skrzyżowań w mieście w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, przedszkoli oraz marketu. Z racji na małą przepustowość skrzyżowania występuje tam, w zależności od pory dnia, wydłużony czas oczekiwania na bezpieczne włączenie się do ruchu w skutek tego często dochodzi do wymuszeń pierwszeństwa na innych uczestnikach ruchu drogowego. W pobliżu skrzyżowania zlokalizowane są: szkoły, przedszkola, market, powstają tam także nowe inwestycje o charakterze mieszkalno-usługowym, co w najbliższym czasie dodatkowo wpłynie na wzmożony ruch w tym rejonie. Wykonanie w/w zadania to dobry krok w kierunku upłynniania ruchu w tej części centrum miasta. Radni miasta mogliby przy okazji skonsultować z mieszkańcami i rozważyć zmianę pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic J. Kowalskiego z ul. 3-go Maja oraz wprowadzenie na ul. 3-go Maja ruchu jednokierunkowego od ul. Bankowej do ul. Piłsudskiego (w kierunku liceum ONZ) - bądź odwrotnie, kompleksowo rozwiązując tym samym problem poruszania się i parkowania na tych ulicach.

Beneficjenci

Na realizacji w/w zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy, uczestnicy ruchu drogowego m. Biłgoraj na co dzień korzystający z przyległych ulic a w szczególności: młodzież w roku szkolnym w czasie bezpiecznej drogi do szkoły, osoby starsze które ze względu na swój wiek mają ograniczenia w poruszaniu się, jak również przejezdni odwiedzający miasto.

Opis lokalizacji

m. Biłgoraj skrzyżowanie ulic Cegielniana - Długa - J. Kowalskiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie dok. technicznej20 000 zł
2Budowa sygnalizacji świetlnej175 000 zł
3Oznakowanie pionowe i poziome5 000 zł

Projekt został pozytywnie zweryfikowany merytorycznie.