zadanie nr 3

3. Wymiana oświetlenia na ulicy Nadstawnej


Lokalizacja

ul. Nadstawna w Biłgoraju

Skrócony opis

1. Demontaż istniejącego oświetlenia – słupy, oprawy, przewody napowietrzne zasilające.
2. Rozprowadzenie kabli zasilających do lamp.
3. Montaż lamp oświetleniowych LED.

Opis zadania

1. Demontaż istniejącego oświetlenia – słupy, oprawy, przewody napowietrzne zasilające.
2. Rozprowadzenie kabli zasilających do lamp.
3. Montaż lamp oświetleniowych LED.

Uzasadnienie

Obecne oświetlenie jest energochłonne, nieestetyczne, zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Stare słupy z instalacją oświetlenia ulicznego są popękane, skruszałe, wymagające wymiany. Modernizacja oświetlenia zmniejszy koszty utrzymania, poprawi bezpieczeństwo i estetykę Miasta.

Beneficjenci zadania

Mieszkańcy Gminy Miasto Biłgoraj, inni użytkownicy ulicy Nadstawnej. Turyści odwiedzający Miasteczko Trzech Kultur, Zagrodę Sitarską.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Demontaż istniejącego oświetlenia – słupy, oprawy, przewody napowietrzne zasilające30 000 zł
2Rozprowadzenie kabli zasilających do lamp60 000 zł
3Montaż lamp oświetleniowych LED90 000 zł
4Uporządkowanie terenu20 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wniosek został zaakceptowany merytorycznie.