zadanie nr 3

3. Wymiana oświetlenia na ulicy Nadstawnej


Lokalizacja

ul. Nadstawna w Biłgoraju

Skrócony opis

1. Demontaż istniejącego oświetlenia – słupy, oprawy, przewody napowietrzne zasilające.
2. Rozprowadzenie kabli zasilających do lamp.
3. Montaż lamp oświetleniowych LED.

Opis zadania

1. Demontaż istniejącego oświetlenia – słupy, oprawy, przewody napowietrzne zasilające.
2. Rozprowadzenie kabli zasilających do lamp.
3. Montaż lamp oświetleniowych LED.

Uzasadnienie

Obecne oświetlenie jest energochłonne, nieestetyczne, zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Stare słupy z instalacją oświetlenia ulicznego są popękane, skruszałe, wymagające wymiany. Modernizacja oświetlenia zmniejszy koszty utrzymania, poprawi bezpieczeństwo i estetykę Miasta.

Beneficjenci zadania

Mieszkańcy Gminy Miasto Biłgoraj, inni użytkownicy ulicy Nadstawnej. Turyści odwiedzający Miasteczko Trzech Kultur, Zagrodę Sitarską.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Demontaż istniejącego oświetlenia – słupy, oprawy, przewody napowietrzne zasilające30 000 zł
2Rozprowadzenie kabli zasilających do lamp60 000 zł
3Montaż lamp oświetleniowych LED90 000 zł
4Uporządkowanie terenu20 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Wniosek został zaakceptowany merytorycznie.