Witamy w systemie głosowania!


Zasady głosowania:

 • Głosować może każda osoba, która jest zameldowana lub zamieszkała na terenie Gminy Miasto Biłgoraj, i która w dniu głosowania ma ukończone 16 lat.
 • Głosować można poprzez system do głosowania na stronie internetowej lub osobiste odebranie karty do głosowania w biurze podawczym Urzędu Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16 i wrzucenie jej do urny.
 • Głosować z wykorzystaniem formy elektronicznej mogą tylko osoby zameldowane na terenie Gminy Miasto Biłgoraj.
 • Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Biłgoraj lecz tam nie zameldowane mogą głosować jedynie w formie papierowej w Urzędzie Miasta Biłgoraj. Osoby takie, przed otrzymaniem karty do głosowania, dodatkowo będą zobowiązane do wskazania swojego adresu zamieszkania.
 • Każdy może głosować tylko jeden raz (elektronicznie lub w formie papierowej).
 • Głosować można tylko na jedno zadanie. 
 • Aby prawidłowo oddać głos w formie elektronicznej należy podać imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte na karcie oświadczenia. 
 • W celu weryfikacji oddania głosu w formie elektronicznej należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. 
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole. 
 • Jeden numer telefonu mogą wykorzystać dwie osoby. 
 • Głosowanie odbywa się od 1 do 30 września 2019 r.
Wstecz

Krok 1 z 3: Wybór zadania

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz zadanie:

Twój wybór:

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane, poniżej jako „RODO” informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Biłgoraj z siedzibą Urząd Miasta Biłgoraj, Pl. Wolności 16, 23-400 Biłgoraj.

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele i podstawy przetwarzania
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie związanym z realizacją budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Biłgoraj na rok 2020,
- stosownie do art. 6 ust. 1 lit. e RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. b) inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z właściwych dla gmin przepisów archiwizacyjnych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych (z wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa):
 1. dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod@bilgoraj.pl.

Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu, dla jakiego są zbierane. W przypadku niepodania tych danych, uwzględnienie Państwa głosu będzie niemożliwe.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania

Aby móc głosować musisz mieć ukończone 16 lat.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
3
Zagospodarowanie Parku Nowakowskiego "Małpi Gaj ". Koło czerpakowe do zasilania w wodę kanałów i oczek w parku.
Projekt przewiduje doprowadzenie bieżącej wody z rzeki Biała Łada poprzez koło czerpakowe podsiębierne zasilane nurtem rzeki.
99 000 zł
Wybierz
5
Budowa nowego i bezpiecznego placu zabaw
Zadanie będzie polegać na demontażu starych niebezpiecznych huśtawek wraz ze zjeżdżalnią i drabinkami oraz ogrodzeniem.
190 000 zł
Wybierz
6
Rewitalizacja boiska na Plac zabaw dla dzieci.
Zagospodarowania boiska jakie znajduje się przy ulicy Sitarskiej przy skręcie na ulicę Grzybowa oraz Wschodnią.
102 000 zł
Wybierz
7
180 000 zł
Wybierz
8
Biłgoraj dla jerzyków!
Projekt zakłada zakup i montaż na terenie całego miasta 1000 szt. budek dla jerzyków.
86 500 zł
Wybierz
10
Budowa placu zabaw przy ulicy św. Marii Magdaleny w Biłgoraju
Inwestycja zakłada budowę placu zabaw z ogrodzeniem i nawierzchnią syntetyczną poliuretanową lub trawnikiem urządzonym.
56 000 zł
Wybierz

Brak zadań

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko dwa kody na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

×