zadanie nr 3

3. Zagospodarowanie Parku Nowakowskiego "Małpi Gaj ". Koło czerpakowe do zasilania w wodę kanałów i oczek w parku.


Lokalizacja

Cały obszar Parku Nowakowskiego i jego najbliższa okolica. Miejsce lokalizacji koła czerpakowego to rzeka Biała Łada na wysokości nowego targowiska w odległości około 100m od Alei Jana Pawła II i 15m od ścieżki (zaznaczone na mapie punktem).

Skrócony opis

Projekt przewiduje doprowadzenie bieżącej wody z rzeki Biała Łada poprzez koło czerpakowe podsiębierne zasilane nurtem rzeki.

Opis zadania

Projekt przewiduje doprowadzenie bieżącej wody z rzeki Biała Łada poprzez koło czerpakowe podsiębierne zasilane nurtem rzeki. Koło o średnicy około 250 cm, zaopatrzone w odpowiednie pojemniki czerpakowe, podniesie wodę na wysokość 130-150 cm a to wystarczy by skierować ją do istniejącego rowu połączonego z parkiem. Zaletą takiego zasilania parku w wodę jest oryginalny i estetyczny wygląd. Zaletą takiego rozwiązania jest samonapędzanie się koła bez zużywania dodatkowej energii. Wydajność pompowanej wody można regulować w zależności od potrzeb instalując więcej lub mniej czerpaków o różnej wielkości. Przepływ wody około 10000 l. na dobę pozwoli skutecznie wymienić wodę w kanałach i oczkach parku. Pierwszy etap przewiduje uregulowanie kanałów i zbiorników na terenie parku. Kolejny etap to wykonanie zastawki na odpływie  wody z w celu podniesienia jej poziomu na terenie obiektu, a następnie zamontowanie koła czerpakowego (które pozwoli na stały przepływ wody) zlokalizowanego na wysokości nowego targowiska. Ze względu bezpieczeństwa okolice koła czerpakowego należy częściowo ogrodzić od strony targowiska i częściowo oświetlić. Kolejną składową projektu jest wykonanie kilku ławek zlokalizowanych przy głównych alejkach parku oraz odnowienie i renowacja bramy wjazdowej. Należy również naprawić oświetlenie od Alei Jana Pawła II do bramy wjazdowej, jak również głównych alei parku. W miejscach nasłonecznionych warto posadzić wiosenne krzewy, które nadadzą kolorytu całemu otoczeniu. W okolicy gdzie był kiedyś dwór przewiduje się postawienie tablicy ze szkicem i opisem budowli i jego historią. Od strony ul. Włosiankarskiej, w późniejszym terminie, można by wybudować od podstaw replikę bramy wjazdowej ponieważ jest to główne wejście do parku i miejsce bardzo reprezentacyjne. Piękna druga brama podniesie estetykę całego obiektu.

Uzasadnienie

Podstawowym celem zadania jest uatrakcyjnienie i przystosowanie do użytku mieszkańców Parku Nowakowskiego, wykorzystanie jego potencjału, jako największego i najstarszego kompleksu parkowego w mieście, posiadającego rys historyczny ciekawy dla mieszkańców miasta i turystów. Do zadań projektu należy oczyszczenie i pogłębienie wszystkich kanałów i cieków wodnych, a tym samym poprawa jakości wody w oczkach i kanałach parku, co w głównej mierze przyczyni się do realizacji tego celu. Wymiana częściowa wody poprawi zdecydowanie jej jakość i pozbawi ją przykrego zapachu. Pozwoli na to, w sposób ekologiczny i ekonomiczny, zastosowanie koła czerpakowego. Obracające się koło przypomni także, że kiedyś w tej okolicy był młyn wodny i będzie dodatkową atrakcją turystyczną. Przy okazjii projektu należałoby zaprojektować punkt czerpania wody dla potrzeb miejskich np.do podlewania terenów zielonych i straży pożarnej zużywającej znaczne ilości wody - do realizacji w kolejnym projekcie. Deficyt wody pitnej będzie się pogłębiał więc oszczędzanie jej cennych zasobów jest jak najbardziej zasadne.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy Biłgoraja od najmłodszych do najstarszych spacerując po odświeżonym parku a przede wszystkim w otoczeniu czystej wody w której pojawi się nowe życie np.ryby. Docenią to również turyści przyjeżdżający do naszego miasta. Skorzystają na tym również wszyscy ci którzy mieszkają w nowych blokach przy ul.Włosiankarskiej ponieważ tam zlokalizowany jest rów odpływowy w którym poprawi się jakość wody. Przepływ wody bieżącej i wyższy jej stan mógłby być wykorzystany przez działkowców do podlewania ogrodów przynajmniej tych zlokalizowanych w pobliżu rowu odpływowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koło czerpakowe , konstrukcja montażowa , fundament , rynna odprowadzająca wodę do rowu21 000 zł
2oczyszczenie kanałów i oczek wodnych, wywiezienie mułu19 000 zł
3wykonanie oświetlenia i naprawa istnieącego15 000 zł
4odrestaurowania i kompleksowy remont bramy wjazdowej6 000 zł
5wykonanie ogrodzenia i oświetlenia w miejscu instalacji koła czepakowego5 000 zł
6nasedzenia nowych krzewów i roślin ozdobnych , wykonanie tablic informacyjnych , odnowienie alejek6 000 zł
7zachowanie i konserwacja starego drzewostanu8 000 zł
8projekty, uzgodnienia, pozwolenia , analizy prawne oraz inne koszty19 000 zł
Łącznie: 99 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty oświetlenia całego parku, konserwacja koła czerpakowego i sprawdzanie jego stanu technicznego, pielęgnacja terenów zielonych i drzewostanu.