zadanie nr

Oznaczenie ul. Kościuszki poziomymi znakami P-27 tzw. ”sierżantami rowerowymi” wskazującymi kierunek i tor jazdy roweru


Opis zadania

Zadanie polega na oznaczeniu znakami P-27, czyli ”rowerowymi sierżantami” wskazującymi kierunek i tor ruchu roweru na ulicy. Jest to poziomy znak z wizerunkiem roweru z dwoma ”daszkami’. Stosowany jest tam, gdzie brakuje miejsca na wyodrębnienie pasa dla rowerzystów ze względu na lokalizację, geometrię, czy sposób wykorzystania miejsc postojowych. Wskazuje rowerzystom kierunek jazdy i trasę. ”Sierżant rowerowy” nie wytycza dla rowerzystów osobnego pasa, a jedynie wskazuje tor, jakim powinni się poruszać, przypominając kierowcom samochodów, by uważali na rowerzystów i odsunęli się od prawej krawędzi jezdni.

Uzasadnienie

Ulica Kościuszki stanowi podstawowy ciąg komunikacyjny dla mieszkańców miasta i jest kluczową ulicą dla ruchu rowerowego w Biłgoraju. Z obserwacji ruchu rowerowego wynika, że duża liczba rowerzystów korzysta z chodników przy ul. Kościuszki łamiąc tym samym przepisy ruchu drogowego i stwarzając niebezpieczeństwo kolizji z pieszymi. Znaki drogowe P-27 mają zachęcić rowerzystów do korzystania z jezdni jednocześnie przypominając kierowcom samochodów, by uważali na rowerzystów i odsunęli się od prawej krawędzi jezdni. Finalnie więcej rowerzystów będzie korzystało z jezdni ul. Kościuszki, zostanie uporządkowany ruch pieszych, rowerzystów i pojazdów samochodowych, a tym samym poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Beneficjenci zadania

Wszyscy mieszkańcy Biłgoraja w różnym wieku, zarówno dorośli, młodzież jak i osoby starsze. Wszyscy użytkownicy rowerów, zarówno Ci wybierający rowery do codziennych podróży jak i podróżujący rowerem od czasu do czasu. Skorzystają też piesi ponieważ poprawi się bezpieczeństwo na chodnikach.

Opis lokalizacji

Ulica Kościuszki na całej długości

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Namalowanie znaków drogowych P-2710 000 zł

Wniosek został odrzucony. Brak zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich, na realizację zadania (par. 4 ust. 12 pkt 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego).