zadanie nr

Oznaczenie ul. Kościuszki poziomymi znakami P-27 tzw. ”sierżantami rowerowymi” wskazującymi kierunek i tor jazdy roweru


Lokalizacja

Ulica Kościuszki na całej długości

Skrócony opis

Zadanie polega na oznaczeniu znakami P-27, czyli ”rowerowymi sierżantami” wskazującymi kierunek i tor ruchu roweru na ulicy. Jest to poziomy znak z wizerunkiem roweru z dwoma ”daszkami’. Stosowany jest tam, gdzie brakuje miejsca na wyodrębnienie pasa dla rowerzystów ze względu na lokalizację, geometrię, czy sposób wykorzystania miejsc postojowych. Wskazuje rowerzystom kierunek jazdy i trasę.

Opis zadania

Zadanie polega na oznaczeniu znakami P-27, czyli ”rowerowymi sierżantami” wskazującymi kierunek i tor ruchu roweru na ulicy. Jest to poziomy znak z wizerunkiem roweru z dwoma ”daszkami’. Stosowany jest tam, gdzie brakuje miejsca na wyodrębnienie pasa dla rowerzystów ze względu na lokalizację, geometrię, czy sposób wykorzystania miejsc postojowych. Wskazuje rowerzystom kierunek jazdy i trasę. ”Sierżant rowerowy” nie wytycza dla rowerzystów osobnego pasa, a jedynie wskazuje tor, jakim powinni się poruszać, przypominając kierowcom samochodów, by uważali na rowerzystów i odsunęli się od prawej krawędzi jezdni.

Uzasadnienie

Ulica Kościuszki stanowi podstawowy ciąg komunikacyjny dla mieszkańców miasta i jest kluczową ulicą dla ruchu rowerowego w Biłgoraju. Z obserwacji ruchu rowerowego wynika, że duża liczba rowerzystów korzysta z chodników przy ul. Kościuszki łamiąc tym samym przepisy ruchu drogowego i stwarzając niebezpieczeństwo kolizji z pieszymi. Znaki drogowe P-27 mają zachęcić rowerzystów do korzystania z jezdni jednocześnie przypominając kierowcom samochodów, by uważali na rowerzystów i odsunęli się od prawej krawędzi jezdni. Finalnie więcej rowerzystów będzie korzystało z jezdni ul. Kościuszki, zostanie uporządkowany ruch pieszych, rowerzystów i pojazdów samochodowych, a tym samym poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Beneficjenci zadania

Wszyscy mieszkańcy Biłgoraja w różnym wieku, zarówno dorośli, młodzież jak i osoby starsze. Wszyscy użytkownicy rowerów, zarówno Ci wybierający rowery do codziennych podróży jak i podróżujący rowerem od czasu do czasu. Skorzystają też piesi ponieważ poprawi się bezpieczeństwo na chodnikach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Namalowanie znaków drogowych P-2710 000 zł

Wniosek został odrzucony. Brak zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich, na realizację zadania (par. 4 ust. 12 pkt 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego).