zadanie nr

Udział seniorskiej drużyny Łady 1945 Biłgoraj w rozgrywkach ligowych w roku budżetowym 2019


Lokalizacja

miasto Biłgoraj

Skrócony opis

Zadanie polega na zrealizowaniu udziału seniorskiej drużyny Łady 1945 Biłgoraj w rozgrywkach ligowych w roku budżetowym 2019. Projekt ma na celu integrację środowiska piłkarskiego i kontynuację rozwoju uzdolnionej piłkarsko młodzieży, która ukończyła wiek juniora.

Opis zadania

Projekt polega na zapewnieniu seniorskiej drużynie Łady 1945 Biłgoraj udziału w rozgrywkach ligowych w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 i rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 (do 31.11.2019). W ramach projektu zakupiony zostanie m.in. niezbędny sprzęt do treningu, komplety strojów treningowych i meczowych, sfinansowane zostaną także przejazdy na mecze i wypłacone stypendia zawodnicze. Na realizację udziału drużyny w rozgrywkach ligowych składają się także kwestie organizacji meczów seniorskich, w tym m.in wynagrodzenia spikera zawodów, kierownika do spraw bezpieczeństwa, ochrony, służby medycznej i porządkowej, które także zostaną pokryte ze środków wnioskowanych z budżetu obywatelskiego.

Uzasadnienie

Seniorska drużyna piłkarska Łady 1945 Biłgoraj stanowi dobro wspólne mieszkańców Biłgoraja. Na mecze przychodzą biłgorajanie w różnym wieku i z różnych części miasta. Zapewnienie udziału w rozgrywkach ligowych drużynie seniorskiej Łady 1945 Biłgoraj będzie stanowiło gwarancję emocji przeżywanych podczas meczów, zintegruje lokalne środowisko piłkarskie oraz zapewni młodzieży kończącej wiek juniora kontynuację kariery zawodniczej na najwyższym w regionie poziomie.

Beneficjenci zadania

W ramach projektu zakupiony zostanie m.in. niezbędny sprzęt do treningu, komplety strojów treningowych i meczowych, sfinansowane zostaną także przejazdy na mecze i wypłacone stypendia zawodnicze. Na realizację udziału drużyny w rozgrywkach ligowych składają się także kwestie organizacji meczów seniorskich, w tym m.in. opłaty za sędziów, wynagrodzenia spikera zawodów, kierownika do spraw bezpieczeństwa, ochrony, służby medycznej i porządkowej, które także zostaną pokryte ze środków wnioskowanych z budżetu obywatelskiego. W chwili obecnej klub nie jest w stanie pozyskać samodzielnie wystarczających środków do tego, by prowadzić drużynę seniorską na poziomie ligowym. Dzięki finansowaniu z budżetu obywatelskiego Łada 1945 Biłgoraj będzie mogła prowadzić rozgrywki seniorskie i kontynuować bogate tradycje seniorskiej piłki w naszym mieście.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup sprzętu treningowego i meczowego (komplet dresów, strojów meczowych, strojów treningowych, piłek, pachołków i innego drobnego sprzętu treningowego)15 000 zł
2Wynajem autokaru na mecze (15 wyjazdowych meczów ligowych + 10 sparingów)17 000 zł
3Wynagrodzenia zawodników, służby medycznej, służby porządkowej, spikera, kierownika do spraw bezpieczeństwa, ochrony48 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Zadanie zostało odrzucone merytorycznie - jest niezgodne z § 4 ust. 12 pkt 5 Regulaminu budżetu obywatelskiego, bowiem „W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane (...) zadania które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa”.